Cảnh sát địa phương
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15.3.2018 của Bộ Chính trị và Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an, trong đó tập trung chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng, tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyêt tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở, tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài để triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Đề án của Bộ Công an.

 

Lực lượng Công an chính quy cùng với Công an xã tuyên truyền tại cơ sở

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định thành lập 197 tổ Công an phụ trách xã, đảm bảo mỗi xã có 1 tổ Công an phụ trách gồm 3 đồng chí; các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT có 4 đồng chí; địa bàn có tính chất đặc biệt phức tạp bố trí từ 5- 6 đồng chí; tiến hành điều động, tăng cường, phân công 613 đồng chí Công an chính quy về các xã, thị trấn làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở.

Việc bố trí lực lượng tăng cường cho địa bàn cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Công an đã được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đồng tình, ủng hộ cao, đã phối hợp bố trí nơi ăn ở, làm việc trước mắt cho CBCS tổ Công an phụ trách, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn./.

                                                                        Minh Phong

congansonla.gov.vn

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.