Cảnh sát địa phương
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Thực hiện Kế hoạch Số 188/KH-CAT-PV11 ngày 07/3/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ và giải quyết tình hình về ANTT tại địa bàn cơ sở và Kế hoạch Số 264/KH-CAT-PX13 ngày 30/3/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường cán bộ Công an phụ trách xã, thị trấn, Công an tỉnh đã tổ chức mở lớp tập huấn chuyên sâu về công tác Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2018.

Quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn chia làm 3 đợt trong thời gian 10 ngày, 420 học viên là cán bộ chiến sỹ thuộc các Đội hướng dẫn công tác, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát khu vực và Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT các huyện, thành phố được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã; Nắm vững các phương pháp công tác như: công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác nắm tình hình, công tác tiếp nhận và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở; công tác phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phòng ngừa, đấu tranh với đạo lạ và công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù…

Qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở cho đội ngũ cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở./.

Ngọc Linh – Nguyệt Minh

congan.ninhbinh.gov.vn

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.