Cảnh sát địa phương
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Ngày 7/11, công an và Bảo hiểm xã hội tỉnh tỏ chức tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Khen thưởng các cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh có thành tích trong thực hiện quy chế

Khen thưởng các cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh có thành tích trong thực hiện quy chế

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp (2012-2017), hai ngành đã thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật phòng ngừa vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.  Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 22 đơn vị , xử lý vi phạm hành chính 2 đơn vị, thu hồi số tiền nợ đóng, hưởng sai trên 3 tỷ đồng, xác minh làm rõ 1 số cá nhân chiếm đoạt quỹ bảo hiểm xã hội gần 300 triệu đồng. Tại buổi tổng kết, các đại biểu cũng đã thảo luận việc thực hiện quy chế phối hợp, rút ra bài học kinh nghiệm góp ý cho dự thảo Quy chế phối hợp giai đoạn 2017- 2022.  
Trong bối cảnh hiện nay khi một số doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, việc trốn đóng, nợ đóng, nợ bảo hiểm hay gian lận, giả mạo hồ sơ giấy tờ để trục lợi sẽ diễn ra. Vì thế hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Định kỳ tổ chức sơ kết để đưa ra những biện pháp phù hợp, ngăn chặn đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xảy ra trên địa bàn.
Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế, đã có 6 cá nhân của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh được Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen.
 

7 11 khen bao hiem 1
3 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh được khen thưởng trong thực hiện quy chế phối hợp

conganbackan.vn

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.