Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Toàn dân phòng, chống tội phạm
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm
Vào ngày 17 và ngày 19 tháng 8 năm 2017, Hậu Giang long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 tại 76 xã, phường, thị trấn, 8 trường phổ thông trung học, Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang và Sở Y tế tỉnh.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân trong toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521 về việc lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc; phổ biến cho cán bộ, Nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đối với những loại tội phạm mới, nguy hiểm, xảy ra nhiều,...; để các đơn vị, địa phương tổng kết, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; động viên, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ quan, trường học.

Đồng thời, Ngày hội là dịp để biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; giúp Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn.

Ngày hội năm 2017 được tổ chức tại 86 điểm thuộc các cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 11.700 đại biểu và người dân tham gia. Qua đây, đã có 246 ý kiến trao đổi kinh nghiệm của quần chúng nhân dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho người dân đã có thành tích trong ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo thuộc xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh

 Nhân Ngày hội năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tặng giấy khen cho 69 tập thể, 230 cá nhân và Ủy ban nhân dân cấp xã tặng giấy khen cho 58 tập thể, 370 cá nhân.

       Nguyễn Duy Khang – Công an tỉnh Hậu Giang

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.