Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Ngày 14/03/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2018. Đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục Cảnh sát nêu rõ: Năm 2017, các mặt công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp của Tổng cục Cảnh sát đã cơ bản thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017 của Bộ được tổ chức triển khai nghiêm túc. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng một số văn bản quan trọng mang tính chiến lược, các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra của công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, đúng kế hoạch; công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật đã chú trọng tinh thần “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”; công tác rà soát hệ thống các văn bản QPPL được tiến hành thường xuyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác pháp chế được chú trọng, tăng cường và đầu tư hợp lý. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác pháp chế của đơn vị mình.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng tiến hành thảo luận và chỉ ra một số hạn chế về công tác pháp chế, công tác cải cách thủ tục hành chính, tư pháp như: Việc chủ động phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ huy tại một số đơn vị còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác pháp chế; việc nghiên cứu, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; một số nội dung công tác pháp chế còn nặng về hình thức, chưa được triển khai đầy đủ trong thực tế.


Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc yêu cầu: Năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt về công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, nhất là công tác hoàn thiện thể chế phải thực sự đổi mới nhận thức, tư duy về bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; bố trí đủ cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, bám sát các chủ trương công tác lớn của Chính phủ, Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị công tác của Bộ Công an năm 2018 để tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp; triển khai quyết liệt công tác nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát; tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật không còn phù hợp, xây dựng mới các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng Cảnh sát trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Tổng cục, Bộ bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác pháp chế của Tổng cục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…


Đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và nghiên cứu, tham gia xây dựng và triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật TTHS năm 2015.

Trang Lâm

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.