Giới thiệu về Tổng cục Cảnh sát
+ Chức năng, nhiệm vụ:

Tổng cục Cảnh sát giúp Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội theo quy định; tổ chức thực hiện và thống nhất chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm và quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội trong cả nước tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ trưởng; tham gia, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

+ Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Số Điện thoại trực ban: 069.22582 / 043.9362780

 

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.