Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Ngày 05/4/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Văn phòng thường trực BCĐTƯ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống tội phạm” năm 2018.

Tham dự khai mạc triển lãm ảnh có Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Chánh văn phòng Cơ quan thường trực BCĐ Phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Lương Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.


Đại diện các đơn vị, địa phương cắt băng khai mạc triển lãm ảnh.

Qua 08 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền các cấp của các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo về công tác phòng chống tội phạm. Nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn tin báo có giá trị cho lực lượng chức năng về hoạt động của tội phạm. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm có tổ chức, hình sự nguy hiểm, kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao... ngày càng  hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Triển lãm ảnh với chủ đề: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống tội phạm” năm 2018 nhận được gần 1.000 tác phẩm ảnh của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, chọn ra được hơn 400 tác phẩm ảnh tiêu biểu để triển lãm. Đây là hoạt động nhằm ca ngợi tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; cụ thể hoá công tác tuyên truyền những nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 bằng hình ảnh. Đồng thời giới thiệu kết quả xây dựng các mô hình trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống tội phạm”; lồng ghép thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


Đại biểu xem các tác phẩm ảnh.

Với sự thành công của triển lãm ảnh đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng nông thôn mới; ca ngợi những điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân ở khắp mọi miền của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng qua những việc làm cụ thể, như: việc hiến đất làm đường, trường, trạm; việc đóng góp về vật chất lẫn tinh thần của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp; phát giác, tố cáo tội phạm trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực trong cộng đồng xã hội để xây dựng đời sống văn hóa, môi trường nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với công tác phòng chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập, phát triển.

Trang Lâm

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.