Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), ngày 09/01/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị để nghe Ban Thường vụ Đảng ủy CATW báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
 


Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, đại diện Văn phòng Đảng ủy CATW, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân...

Sau khi nghe Thượng tướng Tô Lâm quán triệt phương pháp, nội dung của Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Văn phòng Đảng ủy CATW đọc Tờ trình về việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ CATW; Báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2017 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Tổ chức công khai Bản kê tài sản, thu nhập của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an năm 2017...


Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, qua kết quả của Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017, có thể khẳng định trên cương vị trách nhiệm của mình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả công việc được phân công; chấp hành nghiêm túc các quy tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng Quy chế làm việc; đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Qua kiểm điểm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018...

Cổng TTĐT Bộ Công an

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.