Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Ngày 17/11/2017, tại Quảng Bình, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát; đồng chí Vũ Quốc Huy Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo – Quốc phòng, An ninh, TƯ Hội Nông dân Việt Nam


Đồng chí Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát phát biểu tại Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Bộ Công an và các cấp Hội Nông dân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp cùng với việc thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 09 của Ban Bí thư đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng chống tội phạm. Phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư được gắn với các phong trào thi đua của Hội, các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho nhiều đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nam Định, Hòa Bình và thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ kết và nhân rộng mô hình “Nông dân, nông nghiệp, nông thôn an toàn”, mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, mô hình “Tiếng mõ an ninh”. Tổ chức tập huấn được 82 lớp kiến thức pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật về hòa giải và kỹ năng hòa giải cho cán bộ Hội cơ sở, cộng tác viên, tuyên truyền viên. Tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm; mở chuyên mục “An ninh nông thôn” trên bản tin công tác Hội, đưa chuyên đề phòng chống tội phạm vào nội dung sinh hoạt hàng tháng của các cơ sở Hội. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát hành 60.000 cuốn sổ tay “Pháp luật và đời sống” đến các cơ sở Hội. Phát động phong trào nông dân tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, hội thi “Tiếng hát đồng quê”, “Tiếng hát nông dân”, “Làng vui chơi, làng ca hát” và các trò chơi dân gian nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút đông đảo nông dân tham gia…


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận những giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021; thống nhất dự thảo quy trình hướng dẫn về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, có bổ sung một số nội dung cần sửa cho phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Chương đề nghị hai lực lượng tiếp tục chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021 và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau: Đưa nội dung chương trình phòng chống tội phạm lồng ghép vào sinh hoạt ở các Chi bộ, đội sản xuất, thôn xóm bản, coi đó là một tiêu chuẩn bình bầu, đánh giá thi đua và tiêu chí đánh giá vì thôn, xóm, gia đình văn hóa; các cấp  Hội nông dân và lực lượng công an chủ công là Công an huyện, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã, Công an xã phải nâng cao nhận thức, làm hết trách nhiệm; xây dựng, củng cố các tổ chức hội ở cơ sở vững mạnh, đủ sức làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở; nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho  người dân, nhất là đội ngũ cán bộ hội, các tuyên truyền viên, biên tập, cung cấp tài liệu cho các cấp hội nông dân với nội dung đơn giản, ngắn gọn dễ hiểu về phương thức, thủ đoạn, tính chất hoạt động, chính sách pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân; kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, theo dõi, quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, phát hiện tố giác tội phạm, tổ chức kiểm điểm, giáo dục đối tượng, vi phạm pháp luật trước dân. Vận động thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Khuyến khích và tạo điều kiện những hộ nông dân làm kinh tế giỏi; kể cả tác động các ngân hàng xem xét, được ưu tiên hoặc vay vốn với lãi xuất thấp, giúp nhau thoát nghèo… lôi kéo con em nông dân vào làm, tạo sự lan tỏa trong đời sống dân cư; Hàng năm, lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức phòng, chống tội phạm cho các thành viên Hội nông dân về kỹ năng, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm…

Trang Lâm

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.