Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Sáng ngày 01/11/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức chương trình tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát - thực trạng và giải pháp  trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát”.

Tới dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng cục chủ trì buổi tọa đàm.


Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các chủ trì buổi tọa đàm.

Trong 3 năm qua đã có 75 lượt tổ chức đảng và 261 đảng viên được kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện dân chủ trong Đảng, thực hiện quy chế, quy trình công tác… Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các đại biểu thảo luận

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra; Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa UBKT với cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ. Thông qua đó, các đại biểu đã thống nhất nhận thức, đánh giá sâu hơn những ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan làm tiền đề tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Thời gian qua Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, với đặc thù các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục là các đơn vị nghiệp vụ, vừa hướng dẫn, chỉ đạo đối với hệ nghiệp vụ, vừa trực tiếp thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác phòng chống tội phạm trực tiếp tiếp xúc với những vấn đề “nhạy cảm”, tuy nhiên cán bộ, đảng viên luôn giữ vững phẩm chất, không để xảy ra vi phạm. Trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên,thực hiện tốt công tác  xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

 Ngọc Lan- Ninh Thủy

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.