Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Hộp thư góp ý cảnh sát
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ người gửi:
Nội dung:*
 
Gửi đi  |  Hủy bỏ
 
(*) dữ liệu phải nhập.Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.

Thăm dò ý kiến

Khi bạn nhận được điện thoại của một người tự xưng là đang công tác tại cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo cho bạn biết tiền trong tài khoản của bạn có liên quan đến hoạt động phạm tội và đề nghị bạn chuyển tiền vào tài khoản do người đó chỉ định để xác minh, thì bạn sẽ:

 
1.Chuyển tiền ngay theo yêu cầu
2. Thông báo cho cơ quan Công an vì nghi có dấu hiệu lừa đảo.
3. Điện thoại đến cơ quan người đó làm việc để xác minh thông tin.
4. Không làm gì cả.

Bình chọnXem kết quả